Tutaj jesteś

Ile trwają studia i od czego to zależy?

2 stycznia 2022 Edukacja ile trwają studia


Studia to bardzo ważny okres w życiu młodego człowieka. Wszakże w ich trakcie poza wykształceniem i kierunkową wiedzą zdobywa się także szereg kompetencji społecznych i zawiera znajomości na całe życie. Co także istotne, zazwyczaj naukę na uczelni wyższej rozpoczyna młodzież, natomiast po kilku latach kończą ją dorośli, już dojrzali ludzie.

Studia, czyli ostatni etap edukacji

Nauka na uniwersytecie, politechnice lub w akademii jest ostatnim ze szczebli na drabinie polskiego systemu oświaty. Uzyskawszy wykształcenie średnie, po zdanym egzaminie maturalnym, absolwenci liceów i techników wybierają uczelnię wyższą i specjalizację, w jakiej przez kolejne lata będą się kształcić. Jest to niezwykle istotna decyzja, od której często zależy dalsza kariera zawodowa, a także to, ile trwają studia. Niektórzy adepci wszakże mogą opuścić progi uczelni po trzech latach, inni natomiast muszą przygotować się nawet na dwa razy więcej semestrów.

Ile trwają studia?

Okres pomiędzy immatrykulacją a uzyskaniem wykształcenia, zależnie od kierunku i tytułu naukowego, do którego pretenduje żak, może trwać od roku do nawet sześciu lat. Nie da się zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile trwają studia. Najkrótsza jest oczywiście tak zwana podyplomówka, jednak, by móc ją rozpocząć, jak sama nazwa wskazuje, należy uprzednio ukończyć już jakiś kierunek. Na to potrzeba natomiast od 3 do 4,5 roku, w przypadku studiów I stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Dodatkowo, aby móc przed swoim nazwiskiem stawiać skrót „mgr” należy przygotować się na kolejne 3-4 semestry spędzone na uczelni.

Czym są i ile trwają studia jednolite?

Niektóre kierunki kształcenia zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” obywać mogą się wyłącznie jako studia jednolite magisterskie, czyli takie bez możliwości podziału na I i II stopień. Należą do nich między innymi medycyna, farmacja, prawo, pedagogika, czy weterynaria. Ukończenie jednej z tych specjalizacji wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, np. lekarza. To ile trwają studia jednolite zależy natomiast ściśle od kierunku – nauczyciele i prawnicy kształcą się 5 lat, farmaceuci 5,5 roku, a medycy 6.

Wybór kierunku studiów często rzutuje na przyszłą karierę zawodową, należy zatem dokładnie go przemyśleć. By lata spędzone na uczelni nie okazały się straconymi, podczas podejmowania decyzji warto wziąć pod uwagę zarówno sytuację na rynku pracy, jak i własne zainteresowania oraz predyspozycje.

Redakcja obronca.com.pl

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych, aktualnych i praktycznych informacji, które wspierają naszych czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji oraz rozwijaniu ich pasji i kariery.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?