Tutaj jesteś

Jakie korzyści niesie ubezpieczenie za pobyt w szpitalu?

28 marca 2021 Lifestyle ubezpieczenie za pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu to czas związany z dodatkowymi wydatkami oraz absencją w pracy, co wpływa na sytuację finansową osoby hospitalizowanej oraz jej rodziny. Czym jest ubezpieczenie za pobyt w szpitalu i co dzięki niemu możemy zyskać?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Funkcjonujący w naszym kraju system ubezpieczeń społecznych jest jednym z filarów polskiej polityki socjalnej. Wspomniany system składa się z czterech rodzajów ubezpieczeń, do których należą:

  • ubezpieczenie emerytalne, gdzie przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy będąca wynikiem starości,
  • ubezpieczenie chorobowe, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest czasowa niedyspozycja do pracy, związana ze złym stanem zdrowia,
  • ubezpieczenie rentowe, zapewniające wypłatę świadczenia z powodu trwałej niezdolności do pracy lub śmierci osoby utrzymującej rodzinę,
  • ubezpieczenie wypadkowe, mające na celu ochronę przed następstwami wypadków w trakcie pracy.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu w Polsce objęte są takie grupy jak np. pracownicy (oprócz prokuratorów), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, duchowni i osoby pobierające zasiłek macierzyński. Ubezpieczeniu chorobowemu obligatoryjnie podlegają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, a także osoby sprawujące służbę zastępczą. Z kolei obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe dotyczy wszystkich osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Publiczne ubezpieczenie chorobowe a prywatne ubezpieczenie chorobowe

Państwowe ubezpieczenie chorobowe funkcjonuje w dwóch formach – obowiązkowej oraz dobrowolnej. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS mogą przystąpić tylko osoby mające opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe, a więc np. osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Co gwarantuje publiczne ubezpieczenie chorobowe? Ubezpieczenie chorobowe, które czasami jest błędnie utożsamiane z ubezpieczeniem zdrowotnym, ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy finansowej w sytuacji, gdy jego stan zdrowia będzie uniemożliwiał wykonywanie przez niego pracy. Składka na niniejsze ubezpieczenie wynosi 2,45% podstawy wymiaru wynagrodzenia, natomiast świadczenie od 70 do 100% podstawy wymiaru. W sytuacji, kiedy znajdziemy się w szpitalu, możemy liczyć na najniższą pomoc z ubezpieczenia, wynoszącą 70%, stąd też wiele osób decyduje się na prywatne ubezpieczenie za pobyt w szpitaluczy prywatne ubezpieczenie chorobowe.

Dlaczego warto posiadać prywatną polisę? Niepubliczne instytucje ubezpieczeniowe oferują rozmaite ubezpieczenia, które są zazwyczaj znacznie bardziej korzystne niż te realizowane przez ZUS. Prywatne ubezpieczenie chorobowe może gwarantować np. wysokie odszkodowanie i dostęp do renomowanych placówek medycznych bez konieczności długiego czekania. 

Polisa za pobyt w szpitalu – dlaczego warto ją mieć?

Dzięki świadczeniu wypłaconemu z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu mamy możliwość pokrycia wszelkich kosztów związanych z hospitalizacją, takich jak np. koszty leczenia, transportu, wyżywienia czy pomoc osób trzecich. Ponadto, za sprawą ubezpieczenia za pobyt w szpitalu, możemy pokryć straty wynikające z niezdolności do wykonywania pracy, co jest bardzo ważne w przypadku, gdy jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu jest produktem cieszącym się coraz większą popularnością na rynku, głównie z uwagi na liczne braki w publicznym ubezpieczeniu chorobowym oraz zdrowotnym. Oprócz tego wiele prywatnych instytucji ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na bardzo korzystnych warunkach w promocyjnych cenach. W celu zabezpieczenia przyszłości swojej i swojej rodziny warto zakupić odpowiadające naszym potrzebom produkty ubezpieczeniowe, które w wielu sytuacjach mogą okazać się bardzo przydatne.

Oczywiście przed podpisaniem umowy z wybranym ubezpieczycielem warto dokładnie prześledzić jej warunki oraz ewentualnie porównać je z tymi, które proponuje konkurent.

Redakcja obronca.com.pl

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych, aktualnych i praktycznych informacji, które wspierają naszych czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji oraz rozwijaniu ich pasji i kariery.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?