obronca.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Prawo pracy
Biznes

Prawo pracy – pomoc pracownikom

Na każdym etapie swojej drogi zawodowej możemy napotkać problemy natury prawnej, których nie będziemy w stanie rozwiązać samodzielnie. Wówczas najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy zaufanej kancelarii prawnej mającej doświadczenie w pomocy z zakresu prawa pracy. Prawo pracy to szeroka i zawiła dziedzina prawa, dlatego tak ważne jest, żeby korzystać jedynie z porad ekspertów (błędy mogą nas kosztować zbyt wiele).

Prawo pracy – porady dla pracowników i pracodawców

Z porad dotyczących prawa pracy mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy. W kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pracy można uzyskać fachowe porady dotyczące postępowania w takich sprawach jak między innymi:

– niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
– konieczność wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
– zwolnienie pracowników, którzy objęci byli szczególną ochroną (na przykład kobiet w ciąży, działaczy związkowych, osoby w wieku przedemerytalnym, społecznych inspektorów pracy),
– mobbing i dyskryminacja pracowników,
– roszczenia pracowników w związku z likwidacją ich stanowisk pracy,
– konieczność wypłaty odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
– konieczność wypłaty odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika,
– zmiana warunków pracy i płac,
– zmiana czasu pracy,
– konieczność stworzenia regulaminu pracy,
– zwolnienie indywidualne i grupo
– przetwarzanie danych osobowych pracowników,
– tajemnice przedsiębiorstwa,
– itp.

Jak wybrać najlepszą kancelarię specjalizującą się w prawie pracy?

Zanim zdecydujemy się na podjęcie współpracy z konkretną kancelarią, koniecznie upewnijmy się, czy jej pracownicy posiadają doświadczenie w pracy z klientami z branży, w której działamy. Niezmiernie ważne jest, żeby prawnicy współpracowali zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami (ich perspektywa będzie wówczas znacznie szersza).

Jeżeli jesteśmy pracownikami, którzy chcą pozwać swojego pracodawcę za mobbing, dyskryminację, zmuszanie do pracy w godzinach nadliczbowych, doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wykonywanej pracy, itp. – sprawdźmy, czy prawnicy danej kancelarii brali udział w tego typu sprawach (i je wygrywali). Doświadczenie w sprawach podobnych do naszej zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wygranej w sądzie.

Dzięki współpracy z dobrą kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy jesteśmy w stanie uniknąć (często bardzo wysokich) strat materialnych spowodowanych naszą nieznajomością przepisów.