obronca.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

badania wstępne do pracy po podpisaniu umowy
Praca

Badania wstępne do pracy a podpisanie umowy

Podjęcie nowej pracy to nie lada wyzwanie dla każdego pracownika. Zanim zacznie on wykonywać w firmie swoje codzienne obowiązki musi sprostać wielu wymaganiom. Każdy nowy pracownik przed podjęciem pracy musi nie tylko podpisać z pracodawcą umowę, lecz także przejść badania wstępne.

Badania wstępne do pracy po podpisaniu umowy

Obecnie zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy takiego pracownika, który nie posiada orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy są badania wstępne.

Warto wiedzieć o tym, że wyróżnia się trzy typy badań lekarskich. Są one uzależnione od czasu oraz okoliczności ich wykonywania. Zgodnie z obowiązującym obecnie kodeksem pracy:

– badania wstępne są wykonane przed podjęciem pracy

– badania okresowe po upływie terminu ważności badań wstępnych lub wcześniejszych badań okresowych

– badania kontrolne są wykonywane wówczas gdy nieobecność pracownika w pracy spowodowana chorobą wynosi powyżej 30 dni.

Kto podlega obowiązkowo badaniom wstępnym?

Każdy pracodawca powinien wiedzieć o tym, że badania wstępne powinny wykonać wszystkie osoby, które to są zatrudniane w firmie na podstawie stosunku pracy. Ponadto badaniom wstępnym podlegają wszyscy pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowisko pracy na którym będą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia czy też warunki szczególnie uciążliwe.

Badania wstępne do pracy – kto wydaje skierowanie?

Każdy pracodawca zatrudniający nowego pracownika do pracy jest zobowiązany do tego, aby wydać mu skierowanie na badania wstępne. Warto wiedzieć o tym, że powinno ono być wydane w dwóch kopiach. Jeden egzemplarz pozostaje u lekarza wykonującego badanie, natomiast drugi należy do osoby kierowanej na badania.

Każdy pracodawca powinien zawsze sporządzić także kopię skierowania na badania wstępne i przechowywać ją w aktach osobowych wraz z orzeczeniem lekarskim. W skierowaniu na badania wstępne powinna zawsze znajdować się informacja na jakie stanowisko ma być zatrudniona dana osoba. Ponadto skierowanie powinno informować o występujących na danym stanowisku pracy czynnikach niebezpiecznych oraz szkodliwych.

Badania wstępne do pracy muszą być zawsze przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca wcześniej zawarł umowę. W przypadku braku występowania przeciwwskazań pracownik może podjąć pracę.