Tutaj jesteś

Podstawa wynagrodzenia a wypłata

19 grudnia 2020 Biznes podstawa wynagrodzenia

Podstawa wynagrodzenia to inaczej wynagrodzenie zasadnicze. Jest to kwota, która bezwzględnie musi zostać wypłacona pracownikowi za wykonaną pracę, jednak nie oznacza to, że musi on dostać wyłącznie taką kwotę. Do wypłaty można bowiem doliczać szereg dodatków, które ostatecznie podnoszą kwotę wynagrodzenia.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze wyrażane jest zawsze w kwocie brutto. Podstawa wynagrodzenia jest wypłacana każdego miesiąca, bez względu na dodatki. Nie można jej utożsamiać z najniższą krajową, bowiem podstawa wynagrodzenia może być niższa, a przy pensji minimalnej liczy się wartość pieniędzy przekazanych do wypłaty pracownika. To wynagrodzenie zasadnicze stanowi podstawę do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Podstawa wynagrodzenia jest ustalana przez pracodawcę na podstawie wielu czynników, takich jak obowiązki pracownika, jego doświadczenie czy wykształcenie. Przynajmniej w teorii czynniki te powinny mieć znaczenie, jednak praktyka pracodawców jest bardzo różna.

Co wchodzi w skład wypłaty?

Wynagrodzenie zasadnicze na ogół jest tylko większą częścią wypłaty. Oprócz niego na poczet przelewu z wynagrodzeniem zalicza się dodatki stałe oraz dodatki zmienne. Dodatki zmienne są związane z efektywnością pracy, a ich zadaniem jest motywowanie pracownika lub wynagradzanie jego pracy w określonych warunkach, np. podczas pracy w nocy. Dopiero te trzy części wynagrodzenia nie mogą być niższe od minimalnej pensji krajowej, która jest ustalana przez rząd. Warto podkreślić, że wynagrodzenie może ulec obniżeniu, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Gdy powodem zwolnienia jest choroba lub odosobnienie związane z chorobą zakaźną, pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia. Zwolnienie z powodu ciąży, badań okresowych czy choroby wywołanej wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z niej nie powodują obniżenia wymiaru wynagrodzenia.

Czy wynagrodzenie zasadnicze jest określone w umowie o pracę?

Podstawa wynagrodzenia powinna być ustalona podczas podpisywania umowy o pracę w celu uniknięcia ewentualnych niedomówień. Pracodawca w formie pisemnej powinien zobowiązać się do wypłacania wynagrodzenia w określonej kwocie brutto. Warto, by umowa określała, za jakie obowiązki pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i ewentualne dodatki. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 osób powinien ująć warunki wynagradzania w tzw. regulaminie wynagradzania. Jeśli zatrudnia mniej osób to warunki płacowe określa w umowie o pracę.

SEAT leasing

Redakcja obronca.com.pl

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych, aktualnych i praktycznych informacji, które wspierają naszych czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji oraz rozwijaniu ich pasji i kariery.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?