obronca.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Na czym polega procedura naprawcza?
Biznes

Na czym polega procedura naprawcza?

Przewożenie towarów wymaga zaplanowania poszczególnych etapów oraz zadbania o odpowiednią dokumentację. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których dane towary zostaną zatrzymane przez odpowiednie organy celne z uwagi na braki wskazane przez inspekcje dokonujące ich kontroli. Wówczas w celu umożliwienia ich wprowadzenia do obrotu stosuje się tak zwaną procedurę naprawczą, która polega na uzupełnieniu braków formalnych w zakresie błędów związanych choćby z oznaczeniem czy brakiem załączonych instrukcji lub certyfikatów.

Na czym dokładnie polega procedura naprawcza?

Jak wspomniano powyżej procedura naprawcza obejmuje między innymi nadawanie prawidłowego oznaczenia towarów, w tym tabliczek znamionowych czy znaków CE. W tym wypadku konieczne jest dołączanie tak zwanych deklaracji zgodności. Poza tym, wskazane może okazać się dołączenie instrukcji w języku polskim. Działania naprawcze stanowią rodzaj procedur gospodarczych, które odnoszą się do towarów niewspólnotowych. Towary wspólnotowe podlegają innej procedurze, jaką jest uszlachetnianie towaru bierne. Niezależnie jednak od rodzaju prowadzonych działań, konieczna jest uprzednia zgoda na nie wydana przez stosowne organy celne.

Jakie są rodzaje procedur naprawczych?

Procedura naprawcza może być wykonywana pod kontrolą celną. Pozwala ona na wwóz do krajów UE towarów niewspólnotowych, które mają być poddawane między innymi procesom ich przetwarzania. Taka procedura jest stosowana wówczas, gdy produkt w celu możliwości spełniania określonych wymagań technicznych obowiązujących na terenie UE musi zostać przetworzony.

Poza tym w odniesieniu do określonych towarów może zostać wykonana procedura składu celnego. W tym wypadku dobra niewspólnotowe zostają umieszczone w składzie celnym. Dochodzi wówczas do zawieszenia płatności cła oraz podatków. Co ważne, w tym wypadku istnieje możliwość rozłożenia płatności w czasie.

W ramach tej procedury mogą być podejmowane działania, które nie powodują zmiany rodzaju produktu, takie jak choćby: suszenie czy wietrzenie. Dopuszczalna jest również naprawa uszkodzonych opakowań, inwentaryzacja, a nawet pobieranie próbek, konserwacja, pasteryzacja, napromieniowanie, dodawanie środków konserwujących czy usuwanie korozji. Poza tym, można wykonywać działania, które mają na celu poprawę jakości handlowej i wygląd towarów oraz przepakowywanie, przelewanie do kontenerów czy zmienianie etykiet i metek z ceną.

Czym jest uszlachetnianie towaru?

Uszlachetnianie towaru czynne i bierne to procedury specjalne, które realizowane są w ramach odprawy celnej. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że uszlachetnianie bierne odnosi się do towarów wywożonych czasowo poza obszar celny Unii Europejskiej, podczas gdy uszlachetnianie czynne odnosi się do towarów przywożonych na ten teren. Oba terminy obejmują czynności, które mają na celu określone procesy związane z przetwarzaniem towarów, w tym ich montażem, obróbką czy naprawą.

Uszlachetnianie towaru bierne odnosi się do sytuacji, w których dany przedsiębiorca pragnie poddawać towary procesowi przetwarzania poza obszarem Unii Europejskiej. W takiej sytuacji podczas ich ponownego sprowadzenia na teren kraju możliwe jest oclenie jednie usług wykonanych za granicą. Daje to możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z koniecznych do opłacenia należności celnych przywozowych.

Uszlachetnianie czynne daje również możliwość uniknięcia ponoszenia opłat celnych. Taka procedura pozwala na poddanie procesom obróbki towarów krajowych i niekrajowych, które są przeznaczone do wywozu poza obszar celny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.